Mer om bra klimat

Långsiktiga lösningar blir längre

Fjärrvärme är redan en långsiktig lösning och med en välbyggd central har du en livslängd långt längre än de flesta andra värmelösningar - och med långt mindre servicebehov.

Läs mer

Miljösmart värme och kyla

Fjärrvärme är smart, både för miljön och för dig. Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmeomställningen den största anledningen till att Sverige nått klimatmålen I Kyoto-avtalet. 90% av Sveriges flerfamiljshus värms redan med fjärrvärme och andelen blir allt större, medan kommersiella fastigheter och industrin ligger lite efter.

Läs mer
© 2023