Förstaleverans av egen mobil central

Den 7:e november levererade vi vår första mobila central under eget namn. Även om vi har byggt centraler länge, har vi tidigare inte levererat dem kompletta och direkt till kund. Centralen är på 400kWh och finns nu för uthyrning i Stockholmsregionen för korta eller mer långvariga lösningar under byggnation eller renovering. Smart klimat även tillfälligt, helt enkelt. Vi är nöjda och alldeles säkert kunden också.

Publicerades den 13:e november 2014