Offertförfrågan

Vad vill du ha offert på?

För- och efternamn *

Företagsnamn *

Avdelning/ort *

E-post *

Telefon *

Meddelande

Har du varit i kontakt med oss tidigare? Med vem i så fall?

Val av kopplingsprincip: *

Effekt Varmvatten (kw):

Effekt Radiatorkrets (kw):

Effekt Ventilationskrets (kw):

Temperatur Varmvatten (fram/retur):

Temperatur Radiatorkrets (fram/retur):

Temperatur Ventilationskrets (fram/retur):

Flöde Varmvatten (liter/sekund):

Flöde Radiatorkrets (liter/sekund):

Flöde Ventilationskrets (liter/sekund):

Tryckfall Varmvatten (kPa):

Tryckfall Radiatorkrets (kPa):

Tryckfall Ventilationskrets (kPa):

Antal lägenheter som skall värmas upp:

Kvm uppvärmd yta:

Tillgängligt differenstryck vinter/sommar:

Primärsträcka: *

Sekundärsida komplett (inkl pump): *

Val av pump:

Pumplarm:

Val av styrsystem:

Annat styrsystem:

Val av skåp:

Annat skåp:

Matning av skåp effekt: *

Värmemängdsmätare:

Signalutgång värmemängdsmätare:

Kallvattenmätare:

Signalutgång kallvattenmätare:

Styrventiler: *

Anslutning styrventiler: * 

Nordiq-styrning

För- och efternamn *

Företagsnamn *

Avdelning/ort *

E-post *

Telefon *

Meddelande

Har du varit i kontakt med oss tidigare? Med vem i så fall?

© 2023