Termendo – långsiktighet ur alla synvinklar

Termendo är byggt på förtroende, både från kunder och från anställda. Vår strävan har alltid varit att leva upp till det förtroendet, och när vi kan, överträffa det.

Genom att vi i nära samarbete med våra kunder anpassat våra produkter efter deras behov, har vi lyckats behålla det förtroendet och skapat oss en plats på marknaden. Vi erbjuder kyl- och värmecentraler anpassade för hur de ska användas – för en rimlig kostnad. Kvalitet är en självklarhet, precis som hållbarhets- och miljötänk.

I dagsläget har Termendo 10 medarbetare, men allt eftersom vi växer blir vi fler. För vissa delar av produktionen använder vi underleverantörer, företag vi arbetat med länge och som har vårt fulla förtroende, men även nya som erbjuder ny teknik allt eftersom branschen och våra produkter utvecklas. Vi värnar om vår kompetens och ett engagemang bland våra medarbetare, eftersom vi vet att det är det som gör oss starka.

Sedan starten 2006, då under namnet BSP Värmeteknik, har Termendo tagit steget från underleverantör till leverantör – det passar vårt arbetssätt bättre, och för kunden blir det mer ekonomiskt. Med en genomgående flexibilitet i produktionen kan vi alltid leverera en produkt som passar dig som kund, oavsett vad du behöver.

Offertförfrågan

omoss

© 2023