Certifiering – för miljö och utveckling

Som drivande i en bransch där utveckling är det främsta ledordet använder vi så klart de frivilliga verktyg som finns för att föra oss och våra kunder framåt. Några av de verktygen är ISO-certifieringar. I dagsläget är vi certifierade enligt ISO 9001 för ledningssystem och 14001 för miljö och arbetsmiljö.

Med dem vet både vi och våra kunder att vi arbetar på ett effektivt och hållbart sätt. Vi tillverkar produkter som är ett bra alternativ ur miljösynpunkt, så givetvis bör vårt arbetsätt spegla det.

Våra mål med certifieringar:

• Ett ur miljösynpunkt bättre företagande och arbetssätt.
• En större kunskap i miljöfrågor genom hela företaget och hos samtliga medarbetare.
• Ett arbetsflöde lika miljövänligt som de produkter vi tillverkar.
• Att driva våra samarbetspartners och hela branschen mot en hållbar utveckling.

Certifieringarna ger flera fördelar, både för oss och våra kunder. Med dem har vi en säkrad effektivitet i vårt arbete, en bättre dokumentation och en kostnadsbesparing i flera olika led.

Mer om certifieringarna och vad de innebär hittar du här.

© 2023