Styrelsen

Termendos styrelse har ansvaret att leda företaget i en positiv utveckling för företaget, anställda och miljö. Styrelsen sätter upp de kortsiktiga och långsiktiga mål gällande resultat, produktutveckling och miljöfrågor som verksamheten strävar mot, och ser till att de nås.

VD
Bo Norrman

Styrelse
Malena Norrman, styrelseledamot
Ann-Charlotte Persson, suppleant

Revisor
Lars Niclas Bremström, KPMG

© 2023