Långsiktiga lösningar blir längre

Fjärrvärme är redan en långsiktig lösning och med en välbyggd central har du en livslängd långt längre än de flesta andra värmelösningar – och med långt mindre servicebehov.

En blick in i framtiden avslöjar att den ser ljus ut för dig med fjärrvärmecentral, eftersom utvecklingen av värme- och energiutvinning går allt snabbare framåt och möjligheterna därmed blir fler. Man tar i viss mån redan nu vara på spillvärme från industrier och avfallshantering och hittar hela tiden nya ställen att utvinna värme som annars går till spillo. Bland annat tar man snart tillvara den energi som blir över vid tillverkning av alternativa drivmedel. En värmecentral är också en utmärkt sätt att hantera blandade värmekällor, om man till exempel vill komplettera med solvärme eller jordvärme.

Vi är i en långsiktig bransch, och ser långsiktigt det vi gör. Din central ska fungera länge och med många nya lösningar. En del av det långsiktiga är support, och som kund hos Termendo har du nära till det.
Allt du eller en tekniker behöver veta finns online, och behöver du delar har vi dem snabbt på plats. En central är som sagt en långsiktig lösning, och med en aning service blir den ännu längre. Vi tänker längre än långsiktigt.

langsiktigt

© 2023