Miljösmart värme och kyla

Fjärrvärme är smart, både för miljön och för dig. Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmeomställningen den största anledningen till att Sverige nått klimat-målen i Kyoto-avtalet och 90% av Sveriges flerfamiljshus värms redan med fjärrvärme. Andelen blir allt större medan kommersiella fastigheter och industrin ligger lite efter.

Värmeförlusterna inom EU är idag större än behoven – om vi tog till vara på det som idag går förlorat i omvandlingsprocesser inom industri, avfallshantering och värmeomvandling så hade den täckt EU:s hela värmebehov.
Fjärrvärme är en del av lösningen, och andra framtida lösningar, i och med att det spill som tas till vara måste transporteras från där det uppstår. Dessutom går spillet att använda både för värme och för kyla, och i och med de klimatomställningar vi upplever ökar efterfrågan på kyla mer än på värme.

Våra centraler tar till vara den värme eller kyla du leder in. I grunden är alla våra centraler av samma konstruktion vilket vanligen är med två växlare, en för uppvärmning och en för tappvatten, och vi bygger dem i olika storlekar för olika applikationer – allt från ett tiotal lägenheter och uppåt och för kommersiella fastigheter och industri. Sedan utrustar vi givetvis varje central med den övrig utrustning och anslutningar du behöver.

Oavsett om du ska värma eller kyla så bygger vi en central som är anpassad efter dina behov. Många faktorer spelar in, och vi vet hur vi spelar med. Vi vill att du ska vara nöjd, och vara nöjd länge – vilket återspeglas i de produkter vi levererar.

produkt1

© 2023